Smaller Default Larger

پیش دبستانی

 • گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/12/11

  با سلام

  کلاس پایه چهارم دبستان با حضور محمدمهدی، سروش، آیلا، درسا و آناهیتا در مورخ 93/11/11 تشکیل شد. در این جلسه زمان ها کار شد (تبدیل ساعت به دقیقه و ثانیه و بر عکس کار شد)؛ و همچنین مسئله مربوط به زمان ها کار شد، و در آخر کلاس بچه ها پای تخته مسئله حل کردند.

  با احترام- آقامیرلی

 • گزارش کار پایه اول دبستان و پیش دبستانی- مورخ 93/12/10

  با سلام

  کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی با حضور رهام، امیرمحمد و محمدصدرا در مورخ 93/12/10 تشکیل شد. در این جلسه با محمدصدرا جدول سودوکو مجدد کار شد؛ و به امیرمحمد جمع یک رقمی به روش زیر هم نویسی آموزش داده شد؛ و با بچه ها ساعت به صورت بازی با ریاضی کار شد.

  با احترام- نورمحمدی

 • گزارش کار پایه اول دبستان و پیش دبستانی- مورخ 93/11/3

  کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی با حضور امیر محمد، محمدرضا و رهام تشکیل شد. که ابتدا به آموزش اعداد و تکرار 5 تا 5 تای آنها تا 100 پرداخته شد. همین طور آموزش مجدد ساعت و پرسش از دانش آموزان به نوشتن 5 تا 5 تا و 10 تا 10 تای اعداد تا رقم 100 پرداختند.

  با احترام- خلیلی

 • گزارش کار پایه اول دبستان و پیش دبستانی- مورخ 93/11/26

  با سلام

  کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی با حضور عزیزان رهام، محمدرضا، امیر محمد و محمدصدرا در مورخ 93/11/26 تشکیل گردید. در این جلسه دوباره شمارش اعداد 5 تا 5 تا آموزش داده شد. شمارش اعداد تا 60 مرور گردید؛ و دانش آموزان با ساعت آشنا شدند. ساعت خوانی از ساعت 1 تا 12 و آموزش 30 دقیقه (یعنی نیم ساعت).

  با احترام- نورمحمدی و خلیلی

 • گزارش کار پایه پیش دبستانی و اول دبستان- مورخ 93/11/19

  با سلام

  کلاس پایه پیش دبستانی و  اول دبستان با حضور امیرمحمد، رهام، محمدرضا، صدرا و رهام تشکیل شد و به آموزش محور پرداخته شد و چند عمل جمع و تفریق با محور انجام شد و مبحث ساعت نیز به صورت جزیی آموزش داده شد و جلسه بعد به صورت مفصل تدریس خواهد شد؛ و در پایان شمارش 5 تا 5 تا برای آموزش ساعت تا حدودی کار شد.

  با احترام- خلیلی