Smaller Default Larger

اول دبستان

 • گزارش کار پایه پیش دبستانی و اول دبستان- مورخ 1393/9/23

  با سلام

  جلسه امروز خانه ریاضی با حضور دیانا، آروین، امیر محمد، محمدصدرا و ریحانه در مورخ 1393/9/23 تشکیل شد و دانش آموزان با اعداد زوج آشنا شدند، و این اعداد را با ابزار و اشکال بازنمایی کردند، و سپس به نوشتن این اعداد پرداختند و در پایان، بازی روی موکت و یافتن اشکال موجود انجام شد.

  با احترام- خلیلی

 • گزارش کلاس اول دبستان و پیش دبستانی- مورخ 1393/9/2

  با سلام

  کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی در مورخ 93/9/2 با حضور آروین، محمدرضا، امیر محمد، محمدصدرا، دیانا و رهام برگزار گردید. در این جلسه جمع عدد 5 به صورت های مختلف (4+1، 1+4، 2+3، 3+2، 0+5 و 5+0) با وسایل کمک آموزشی (لگو) و به صورت آواز مجدداً آموزش داده شد، همچنین با بچه ها ریاضی آموز ادبی (کتاب لولوپی+1) کار شد و در پایان جلسه به مدت 15 دقیقه موکت بازی کردیم.

  با احترام- خلیلی و نورمحمدی