Smaller Default Larger

دوم دبستان

 • گزارش کار پایه دوم دبستان- 93/12/13

  با سلام

  کلاس پایه دوم دبستان با حضور درسا، امیرحسین، آرین و سپهر در مورخ 93/12/13 تشکیل شد. در این جلسه فصل های اول تا هفتم مرور و به کمک بچه ها رفع اشکال شد. همه بچه ها پای تخته تمرین های مختلفی از فصل های گذشته طرح کردند و حل شد. جلسه آینده فصل هفتم و هشتم مرور و رفع اشکال خواهد شد.

  با احترام- قرجه لو

 • گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/12/12

  با سلام

  کلاس پایه دوم دبستان با حضور محمدرضا، ارشیا در مورخ 93/12/12 تشکیل شد. در این جلسه مروری داشتیم بر مباحث اندازه گیری و جمع و تفریق و کسر و احتمال و تعدادی مساله از کتاب واله را با هم کار کردیم؛ و در جلسه آینده بحث آمار و احتمال را کار خواهیم کرد.

  با احترام- معینی

 • گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/5

  با سلام

  کلاس پایه دوم دبستان با حضور ارشیا، شایان، محمدرضا و آرتین تشکیل شد. در این جلسه مروری بر  دو فصل اول کتاب بود و همراه با آن جمع و تفریق سه رقمی را نیز تمرین کردیم. جلسه آینده مروری بر فصل بعدی خواهد بود و نیز مفهوم کسر و احتمال را نیز کار خواهیم کرد.

  با احترام- معینی

 • گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/29

  با سلام

  کلاس پایه دوم دبستان با حضور آرین، غزل، رادمهر، امیر حسین، عرفان، سپهر در مورخ 93/11/29 تشکیل شد. در این جلسه فصل کسر و احتمال تدریس شد و به کمک بچه ها پای تخته تمرین حل شد. جلسه آینده فصل 8 ( فصل آمار و نمودار) تدریس خواهد شد.

  با احترام- قرجه لو

 • گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/28

  با سلام

  کلاس پایه دوم دبستان با حضور ارشیا، شایان و محمدرضا در مورخ 93/11/28 تشکیل شد. در این جلسه مروری بر مباحث جمع سه رقمی و اندازه گیری داشتیم و مبحث کسر و احتمال همراه با بازی با مهره ها به بچه ها تفهیم شد. جلسه آینده نیز مروری بر مباحث خواهیم داشت تا فصل آخر را آغاز کنیم.

  با احترام- معینی