Smaller Default Larger

سوم دبستان

 • گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/12/14

  با سلام

  کلاس پایه سوم دبستان با حضور یکتا، آنیسا نیساری، آنیسا، شقایق، فاطمه و محمد در مورخ 93/12/14 تشکیل شد. این جلسه درباره ی مقایسه ای اعداد و جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی و واحد اندازه گیری سطح تدریس شد؛ و با بچه ها تمرین های فراوانی حل شد. جلسه بعد هم درباره ی آمار و احتمال تدریس خواهد شد؛ و از بچه ها درباره ی دروس گذشته امتحان خواهیم گرفت.

  با احترام- عباسی

 • گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/7

  با سلام

  کلاس پایه سوم دبستان با حضور یکتا، فاطمه، آنیسا، آنیسا نیساری، پارسا و سالار در مورخ 93/11/7 تشکیل شد. در این جلسه مسائلی در رابطه با محیط و مساحت حل شد؛ و نحوه بدست آوردن مساحت در شکل های مختلف به بچه آموزش داده شد. و با بعضی از دانش آموزان که با مبحث محیط مشکل داشتند رفع اشکال شد و در اخر صندلی بازی کردیم.

  با احترام- عباسی

 • گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/30

  با سلام

  کلاس پایه سوم دبستان با حضور آنیسا نیساری، یکتا، فاطمه، شقایق، محمد، سالار و پارسا در مورخ 93/11/30 تشکیل شد. در این جلسه درباره ی مبحث جلسه ی پیش خطوط و قطرها و ادامه ی مبحث مساحت ها و محیط ها تدریس شد؛ و با بچه ها تمرین حل شد و از آنها خواسته شد تا پای تخته آمده و تمرین حل کنند.

  با احترام- عباسی

 • گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/23

  کلاس پایه سوم دبستان با حضور آنیسا قره باغی، نازلی، یکتا، شقایق و محمد در مورخ 93/11/23 تشکیل شد. در این جلسه درباره خط راست، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی و متقاطع مساحت و محیط تدریس شد؛ و بچه ها در این باره تمرین حل کردند. جلسه بعد مجددآ درباره محیط و مساحت تدریس خواهد شد؛ و از بچه ها دوباره درباره ی درس های گذشته ضرب و حل مساله و تقسیم و خطوط سوال خواهد شد.

  با احترام- عباسی

 • گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/16

  با سلام

  کلاس پایه سوم دبستان با حضور یکتا، شقایق، آنیسا نیساری، آیلین، آیناز، نازلی، آنیسا،پارسا، محمد و سالار در مورخ 93/11/16 تشکیل شد. در این جلسه از دانش آموزان درباره ی ضرب و تقسیم امتحان گرفته شد و مسائل زیادی حل شد،تا پایه بچه ها قوی شود، بعضی از بچه ها ضرب را حفظ نکرده بودند و کمی اشکال داشتند. لطفاً به مسائل درسی بچه ها بیشتر توجه شود تا ضرب را یاد بگیرند. جلسه بعد درباره ی خط ها و مساحت و محیط کار می شود.

  با احترام- عباسی