Smaller Default Larger

پنجم دبستان

 • گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/7

  با سلام

  کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان زینب، نیوشا و عرشیا برگزار گردید. در این جلسه مبحث گرم و کیلوگرم و اندازه گیری محیط دایره تدریس گردید. در خصوص هر کدام از مباحث تدریس شده  بچه ها جداگانه مثال حل کردند؛ و برای دوستان خود توضیح دادند و رفع اشکال کردند. ادامه تمرینات دوره ای باقیمانده از جلسه قبلی هم، در ابتدایی کلاس حل گردید. در جلسه آینده کسر متعارفی، گنجایش و نیم ساز تدریس خواهد گردید.

  با احترام- شکری

 • گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/30

  با سلام

  کلاس پایه پنجم دبستان باحضور عزیزان نیوشا، زینب و عرشیا در مورخ 93/11/30 تشکیل شد. در این جلسه به در خواست بچه ها و به خاطر داشتن امتحان از ابتدای کتاب تا قسمتی که تدریس شده بود، تمرین های دوره ای حل گردید. هر کدام از بچه ها تمرین ها را حل کرده برای دوستان خود توضیح داده و رفع اشکال گردید و مباحث گدشته را مرور کردند. مبحث جدیدی در این جلسه تدریس نشد.

  با احترام- شکری

 • گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/16

  با سلام

  کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان زینب، عرشیا و نیوشا در مورخ 93/11/16 تشکیل شد. در این جلسه به درخواست بچه ها در مورد محاسبه حجم مکعب ها مثال حل شد و هر کدام از بچه ها جداگانه تمرین حل کرده و برای دوستان خود توضیح دادند و سپس مفهوم زاویه، اندازه گیری زاویه و رسم مثلث تدریس گردید و هر کدام از بچه ها از کتاب کار سوال حل کردند و توضیح دادند در جلسه آینده، گرم و کیلوگرم تدریس خواهد شد.

  با احترام- شکری

 • گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/9

  با سلام

  کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان عرشیا و زینب در مورخ 93/11/9 تشکیل شد. در ابتدای کلاس در خصوص درس جلسه قبل (واحد طول متر و سانتی متر) رفع اشکال گردید و هر کدام از بچه ها مثال حل کردند. در ادامه مکعب و طرز ساختن مکعب، مفهوم حجم و حجم مکعب ها تدریس شد و بچه ها تمرین حل کردند. در جلسه آینده زاویه و اندازه گیری زاویه تدریس خواهد شد.

  با احترام- شکری

 • گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/2

  با سلام

  کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان نیوشا، زینب و عرشیا در مورخ 93/11/2 تشکیل شد. در این جلسه اندازه گیری، رسم مثلث و ضرب ذهنی تدریس شد. برای اندازه گیری (متر، سانتی متر و میلی متر) مثال های زیادی بچه ها حل کردند تا مفهوم تبدیل واحدهای طول را بچه ها یاد بگیرند؛ همین طور برای رسم مثلث و ضرب ذهنی هم هر کدام مثال حل کردند. در جلسه آینده، ساختن اجسام هندسی و مفهوم حجم تدریس خواهد شد.

  با احترام- شکری