پیش دبستانی

پیش دبستانی (15)

شنبه, 23 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/12/11

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور محمدمهدی، سروش، آیلا، درسا و آناهیتا در مورخ 93/11/11 تشکیل شد. در این جلسه زمان ها کار شد (تبدیل ساعت به دقیقه و ثانیه و بر عکس کار شد)؛ و همچنین مسئله مربوط به زمان ها کار شد، و در آخر کلاس بچه ها پای تخته مسئله حل کردند.

با احترام- آقامیرلی

با سلام

کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی با حضور رهام، امیرمحمد و محمدصدرا در مورخ 93/12/10 تشکیل شد. در این جلسه با محمدصدرا جدول سودوکو مجدد کار شد؛ و به امیرمحمد جمع یک رقمی به روش زیر هم نویسی آموزش داده شد؛ و با بچه ها ساعت به صورت بازی با ریاضی کار شد.

با احترام- نورمحمدی

کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی با حضور امیر محمد، محمدرضا و رهام تشکیل شد. که ابتدا به آموزش اعداد و تکرار 5 تا 5 تای آنها تا 100 پرداخته شد. همین طور آموزش مجدد ساعت و پرسش از دانش آموزان به نوشتن 5 تا 5 تا و 10 تا 10 تای اعداد تا رقم 100 پرداختند.

با احترام- خلیلی

با سلام

کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی با حضور عزیزان رهام، محمدرضا، امیر محمد و محمدصدرا در مورخ 93/11/26 تشکیل گردید. در این جلسه دوباره شمارش اعداد 5 تا 5 تا آموزش داده شد. شمارش اعداد تا 60 مرور گردید؛ و دانش آموزان با ساعت آشنا شدند. ساعت خوانی از ساعت 1 تا 12 و آموزش 30 دقیقه (یعنی نیم ساعت).

با احترام- نورمحمدی و خلیلی

چهارشنبه, 29 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پیش دبستانی و اول دبستان- مورخ 93/11/19

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پیش دبستانی و  اول دبستان با حضور امیرمحمد، رهام، محمدرضا، صدرا و رهام تشکیل شد و به آموزش محور پرداخته شد و چند عمل جمع و تفریق با محور انجام شد و مبحث ساعت نیز به صورت جزیی آموزش داده شد و جلسه بعد به صورت مفصل تدریس خواهد شد؛ و در پایان شمارش 5 تا 5 تا برای آموزش ساعت تا حدودی کار شد.

با احترام- خلیلی

پنج شنبه, 23 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پیش دبستانی و اول دبستان- مورخ 93/11/12

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پیش دبستانی و اول دبستان با حضور محمد صدرا، رهام، امیرمحمد، محمدرضا و دیانا در مورخ 93/11/12 تشکیل شد. در این جلسه آموزش جدول سودوکو (مربع شگفت انگیز) انجام شد؛ که این جداول به صورت 3*3 و 4*4 آموزش داده شد و آموزش با اعداد و اشکال انجام شد که این امر به منظور تثبیت اعداد آموخته شده یک رقمی (از اعداد 1 تا 9) و آموزش این نکته که در این بازی هیچ عددی به صورت تکراری در ردیف ها و ستون های جدول وجود نخواهد داشت.

با احترام- نورمحمدی و خلیلی

چهارشنبه, 15 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پیش دبستانی و اول دبستان- مورخ 93/11/5

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پیش دبستانی و اول دبستان با حضور رهام، محمدصدرا، امیر محمد، آروین و دیانا در مورخ 93/11/5 تشکیل شد. در این جلسه دانش اموزان با چوب خط آشنا شدند و اعداد 1 تا 20 را با چوب خط نمایش دادند. در ضمن با لگو های رنگی جدول سدوکو را نیز تمرین کردند.

با احترام- نورمحمدی

سه شنبه, 07 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پیش دبستانی و اول دبستان- مورخ 93/10/28

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پیش دبستانی و اول دبستان با حضور امیر محمد، محمدرضا، محمدصدرا، آروین، رهام و ریحانه در مورخ 93/10/28 تشکیل شد. در این جلسه مباحث جلسات قبلی مرور گردید، و عزیزان با دسته های ده تایی و یکی آشنا و به طور گروهی با هم عددهایی که بیان می شد را با لگوها درست می کردند. در پایان بچه ها با داستان بازیافت نیز تا حدودی آشنا شدند.

با احترام- نورمحمدی

دوشنبه, 01 -2671 ساعت 01:50

گزارش کار پیش دبستانی و اول دبستان- مورخ 93/10/21

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه اول و پیش دبستانی با حضور عزیزان رهام، امیرمحمد، محمدرضا، محمدصدرا، دیانا و ریحانه در مورخ 93/10/21 تشکیل گردید. در این جلسه دانش آموزان شمارش اعداد 5 تایی را تا عدد 50 یاد گرفتند. مسابقه ای بین دانش آموزان برای جمع اعداد برگزار گردید. در پایان برای دانش آموزان داستان خوانده شد و نکات مربوط به ریاضی موجود در کتاب نیز بیان گردید.

 

با احترام- نورمحمدی

جمعه, 02 فروردين 777 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پیش دبستانی و اول دبستان -مورخ 93/10/14

نوشته شده توسط

با سلام

 کلاس پایه پیش دبستانی و اول دبستان در مورخ 93/10/14 با حضور عزیزان آروین، محمدرضا، امیر محمد، محمدصدرا، رهام و ریحانه تشکیل گردید. در این جلسه مبحث اعداد زوج و فرد مرور گردید و شمارش اعداد 3 تایی آموزش داده شد. شمارش اعداد 5 تایی تا 30 آموزش داده شد. با رهام و ریحانه مفهوم بلندترین و کوتاهترین کار شد؛ و در آخر با بچه بازی هپ هپ را انجام دادیم.

با ااحترام-نورمحمدی

صفحه1 از2