سوم دبستان

سوم دبستان (17)

یکشنبه, 24 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/12/14

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور یکتا، آنیسا نیساری، آنیسا، شقایق، فاطمه و محمد در مورخ 93/12/14 تشکیل شد. این جلسه درباره ی مقایسه ای اعداد و جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی و واحد اندازه گیری سطح تدریس شد؛ و با بچه ها تمرین های فراوانی حل شد. جلسه بعد هم درباره ی آمار و احتمال تدریس خواهد شد؛ و از بچه ها درباره ی دروس گذشته امتحان خواهیم گرفت.

با احترام- عباسی

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/7

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور یکتا، فاطمه، آنیسا، آنیسا نیساری، پارسا و سالار در مورخ 93/11/7 تشکیل شد. در این جلسه مسائلی در رابطه با محیط و مساحت حل شد؛ و نحوه بدست آوردن مساحت در شکل های مختلف به بچه آموزش داده شد. و با بعضی از دانش آموزان که با مبحث محیط مشکل داشتند رفع اشکال شد و در اخر صندلی بازی کردیم.

با احترام- عباسی

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/30

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور آنیسا نیساری، یکتا، فاطمه، شقایق، محمد، سالار و پارسا در مورخ 93/11/30 تشکیل شد. در این جلسه درباره ی مبحث جلسه ی پیش خطوط و قطرها و ادامه ی مبحث مساحت ها و محیط ها تدریس شد؛ و با بچه ها تمرین حل شد و از آنها خواسته شد تا پای تخته آمده و تمرین حل کنند.

با احترام- عباسی

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/23

نوشته شده توسط

کلاس پایه سوم دبستان با حضور آنیسا قره باغی، نازلی، یکتا، شقایق و محمد در مورخ 93/11/23 تشکیل شد. در این جلسه درباره خط راست، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی و متقاطع مساحت و محیط تدریس شد؛ و بچه ها در این باره تمرین حل کردند. جلسه بعد مجددآ درباره محیط و مساحت تدریس خواهد شد؛ و از بچه ها دوباره درباره ی درس های گذشته ضرب و حل مساله و تقسیم و خطوط سوال خواهد شد.

با احترام- عباسی

یکشنبه, 26 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/16

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور یکتا، شقایق، آنیسا نیساری، آیلین، آیناز، نازلی، آنیسا،پارسا، محمد و سالار در مورخ 93/11/16 تشکیل شد. در این جلسه از دانش آموزان درباره ی ضرب و تقسیم امتحان گرفته شد و مسائل زیادی حل شد،تا پایه بچه ها قوی شود، بعضی از بچه ها ضرب را حفظ نکرده بودند و کمی اشکال داشتند. لطفاً به مسائل درسی بچه ها بیشتر توجه شود تا ضرب را یاد بگیرند. جلسه بعد درباره ی خط ها و مساحت و محیط کار می شود.

با احترام- عباسی 

یکشنبه, 19 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/9

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان باحضور آیلین ، آیناز، شقایق، شنبم، آنیسا، آنیسا نیساری، نازلی، یکتا، پارسا، محمد و سالار در مورخ 93/11/9 تشکیل شد. در این جلسه درباره ی مفهوم ضرب و حل مساله با بچه ها خیلی کار شدتا بتوانند مساله را خوب حل کنند و درباره ی تقسیم با آنها کار شد؛ و قرار شد جلسه ای آینده از آنها سوال پرسیده شود. بعضی از بچه ها خیلی شلوغ می کردند و نقاشی می کشیدند. لطفاً تذکر داده شود.

با احترام- عباسی

یکشنبه, 12 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/11/2

نوشته شده توسط

باسلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور سالار، محمد، پارسا، فاطمه، نازلی، آنیسا، انیسا قره باغی و شبنم در مورخ 93/11/2 تشکیل شد. به دلیل سختی ضرب و اشکالی که بچه ها در جدول ضرب دارند خیلی با آن ها کار کردیم و در این جلسه ضرب دوباره سوال شد و از بچه هایی که بلد نبودند جلسه ی بعد دوباره سوال پرسیده خواهد شد؛ و درباره ی راه حل ضرب و تقسیم بندی کار شد. جلسه ی بعد هم درباره ی تقسیم و ادامه ی ضرب کار خواهد شد.

با احترام- عباسی

شنبه, 04 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- 93/10/25

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور یکتا، شقایق، آنیسا نیساری، آنیسا، شبنم، نازلی، آیلین، آیناز، فاطمه، پارسا،محمد و سالار در مورخ 93/10/25 تشکیل شد. در این جلسه چون بچه ها در ضرب اشکال داشتند فقط درباره ی ضرب با بچه ها کار شد و از تک تک بچه ها درباره ی ضرب سوال شد؛ و همچنین تذکر داده شد ضرب های که بلد نبودند را دوباره کار کنند که جلسه بعد درباره ی آنها سوال پرسیده خواهد شد.

با احترام- عباسی

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- مورخ 93/10/4

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور آنیسا، آیلین، نازلی، شبنم، یکتا، فاطمه، آیناز، آنیسا قره باغی، سالار، محمدپارسا در مورخ 93/10/4 تشکیل شد. امروز از بچه ها درباره ی کسرها و مقایسه ی کسرها امتحان گرفته شد و درباره ی اشکالاتشان توضیحات لازم داده شد و در این زمینه با بچه ها کار شد؛ و قرار شد جلسه ی بعد  اشکالاتشان را بخوانند و دوباره امتحان گرفته شود تا کاملاً یاد بگیرند. درباره ی ضرب ها و مفهوم ضرب به بچه ها تدریس شد. در جلسه بعد نیز دوباره ادامه ای درس ضرب ها تدریس خواهد شد.

با احترام- عباسی

سوال ریاضی در خانه: (علامت ما بین اعداد کسر است با اعشار اشتباه گرفته نشود)

کسرهای زیر را با هم مقایسه کنید؟ با دلیل

                                 5/2.... 8/6                                                        9/2.... 8/2

                               8/4.... 10/5                                                      17/10....17/3

چهارشنبه, 04 تیر 1393 ساعت 00:00

گزارش کار پایه سوم دبستان- 1393/9/27

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه سوم دبستان با حضور نازلی، آنیسا نیساری، آنیسا، آیلین، آیناز، یکتا، شقایق، شبنم، پارسا و محمد در مورخ 1393/9/27 تشکیل شد. در این جلسه درباره ی مقایسه کسرها با بچه ها کار شد و خیلی تمرین حل کردیم تا بیشتر یاد بگیرند. در جلسه ای آینده درباره ی ضرب تدریس خواهد شد.

موضوع بحث امروز: برای مقایسه ی کسرها:

1- اگر صورت ها برابر باشند کسری بزرگتر است که مخرج اش کوچکتر باشد.

2- اگر مخرج ها برابر باشند کسری بزرگتر است که صورتش بزرگتر باشد.

  

با احترام- عباسی

صفحه1 از2